Nyheter og fagartikler

Aktuelt

Nytt poliklinisk behandlingstilbud for benzodiazepinavhengighet

Blå Kors Lade Behandlingssenter starter opp et spesialtilpasset poliklinisk/ambulant behandlingstilbud for pasienter med avhengighet av benzodiazepiner og/eller z-hypnotika.

Vivat selvmodsforebygging

Kurs: Førstehjelp ved selvmordsfare

Invitasjon til kurset: FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.

Dagsseminar

Dagsseminar: Traumelidelser og komorbide rusproblemer

Dagsseminar torsdag 15. november 2018:  «Pasienter med komplekse traumelidelser og komorbide rusproblemer – Forståelse, utredning og behandling»

temakveld

Temakveld: Hvor høyt må jeg rope?

Temakveld om ungdom som pårørende til rusavhengige.

Nytt behandlingstilbud

Nytt behandlingstilbud ved Blå kors Lade behandlingssenter

Vi har mange års erfaring i å hjelpe mennesker med utfordringer knyttet til Arbeidsliv og avhengighet

Fagartikler

Store forskjeller i behandlingstilbudet

Store forskjeller i behandlingstilbudet

Ruspasienter som burde henvises til døgnbehandling, får ofte et poliklinisk tilbud som er dårligere tilpasset deres behov. Bruker- og pårørendeorganisasjoner bruker ord som tilfeldig om tilbudet. Slik skal det ikke være.

Nidaros DPS

Forskning

Presentasjon: Nesespray mot abstinens

Nesespray mot abstinens!

Blå Kors Lade Behandlingssenter (LBS) har sammen med forskergruppen «The Addiction Research Group in Trondheim» (TARGiT) etablert et forskningssamarbeid som har resultert i to kliniske legemiddelutprøvinger og to doktorgradsarbeider, samt to andre pågående studier basert på pasienter som har vært innlagt ved LBS. Formålet med forskningsprosjektene er å finne en tryggere og mer effektiv behandling […]